‍ کشتار مسلمانان در کشمیر توسط دولت هند


به گزارش مرجع وبلاگی دلگان، بیش از یک هفته از کشتار و جنایت دولت هند بر علیه مسلمان مظلوم و بی دفاع این کشور می گذرد. در حالی که دولت هند جنایت می کند، این اقدام ارتش هند تابحال با سکوت مجامع بین المللی همراه بوده است. 


#مسلمانان_کشمیری_را_نکشید

#دلگان_پرس 

#هند

#کشمیر

#جنایت_در_کشمیر

از مسلمانان مظلوم و بی دفاع کشمیری در شبکه های اجتماعی حمایت کنید. 

انتهای پیام