به گزارش وبلاگ مرجع دلگان،باشگاه وبلاگ نویسان ایرانی حرف تونوشت

رهبر معظم انقلاب:

مقاومت امام خمینی و مقاومت ملت ایران پیش از پیروزی انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب توانست قدرتهای استکباری را به زانو در بیاورد.

معلم بزرگ این مقاومت آگاهانه حسین بن علی (ع) است. ما هر جا برسیم هر چه بکنیم، در مقابل حسین و اصحابشان احساس حقارت فوق العاده داریم.